[1]
Ririen Hermina, “SOSIALISASI MENGENAI PENYEBARAN COVID-19 DAN PENCEGAHAN INFEKSI PADA MASYARAKAT KELURAHAN MASJID”, JABB, vol. 2, no. 1, pp. 51-55, Jul. 2021.